Μετάβαση στο περιεχόμενο
μετάφραση
μενού
Θέματα πανελληνίων εξετάσεων

Παρουσιάζουμε τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων της τελευταίας εικοσαετίας σε ένα αρχείο.
  Θέματα πανελληνίων εξετάσεων στα μαθηματικά 2001-2021 (Όλα σε ένα)
 Θέματα πανελληνίων στη Β΄Λυκείου 1999-2005 (Όλα σε ένα)

Κάποιες συμβουλές... για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι, αρχικά,  πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά κάθε ένα από τα θέματα, ώστε  να κατανοήσουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα. Έπειτα τους συμφέρει να ξεκινήσουν από τα γνωστά σ' αυτούς θέματα και να αφήσουν για το τέλος  αυτά  που τους φαίνονται δύσκολα. Όταν ολοκληρώσουν τα θέματα για τα οποία έχουν γνωστό "πάτημα" που οδηγεί στη λύση τους, τότε θα πρέπει να ξεκινούν την προσπάθεια λύσης και των "δύσκολων" γι' αυτούς θεμάτων. Τα δύσκολα θέματα καλό είναι να τα εναλλάσσουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και να μη "κολλάνε" σε ένα από αυτά, αφού ο χρόνος για τη λύση των θεμάτων είναι περιορισμένος και υπάρχει πιθανότητα να μην προλάβουν να τα διαπραγματευτούν όλα. Στο τέλος της λύσης κάθε θέματος ενδείκνυται, αν είναι δυνατόν, η επαλήθευση προς αποφυγή επιπόλαιων λαθών.
Γενικά, χωρίς αυτό να είναι και απόλυτο, η διάρθρωση των θεμάτων είναι η ακόλουθη:


1.Το πρώτο θέμα είναι εύκολο και αποτελείται, συνήθως, από αποδείξεις και ερωτήματα θεωρίας που αφορούν ορισμούς μαθηματικών εννοιών, θεωρήματα,  πορίσματα και βασικές εφαρμογές. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών μαθηματικών εννοιών και η εξαγωγή  συμπερασμάτων των βασικών προτάσεων μέσα από ερωτήσεις Σωστού - Λάθους και πολλαπλών επιλογών. Όλα τα παραπάνω  μπορούν να δώσουν βαθμούς στον υποψήφιο χωρίς ιδιαίτερο κόπο.


2.Το δεύτερο θέμα είναι σχετικά εύκολο και γενικά είναι μια άσκηση με δύο έως τρία ερωτήματα που ακόμη και ένας μέτρια προετοιμασμένος υποψήφιος μπορεί να καταφέρει να τη λύσει. Το τρίτο θέμα είναι λίγο πιο δύσκολο από το δεύτερο, αποτελείται και αυτό από δύο - τρία ερωτήματα εκ των οποίων συνήθως το ένα είναι περισσότερο δύσκολο και απαιτεί ανώτερες ικανότητες λύσης προβλήματος, αφού κατά τη διαπραγμάτευσή του  ο υποψήφιος  πρέπει  να αναλύσει, να συνδυάσει και  να συνθέσει έννοιες, να προβεί σε υπολογιστικές και αποδεικτικές διαδικασίες. Το χαρακτηριστικό του δεύτερου και τρίτου θέματος είναι η κλιμάκωση της δυσκολίας λύσης τους.


3.Το τέταρτο θέμα είναι  μία άσκηση ή ένα πρόβλημα με επιμέρους ερωτήματα, που η λύση τους απαιτεί εκτός των ικανοτήτων που χρειάζονται για τη λύση του δεύτερου και τρίτου θέματος  και  μεταγνωστικές  ικανότητες  και αυξημένη κριτική και δημιουργική σκέψη. Συνήθως, η λύση των προηγουμένων ερωτημάτων χρησιμοποιείται για να οδηγήσει στη λύση των επόμενων.
Η βαθμολογία επιμερίζεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο κάθε ένα από τα τέσσερα θέματα.


μενού
Επιστροφή στο περιεχόμενο