Μετάβαση στο περιεχόμενο
μενού
μετάφραση
Νέα ανακοίνωση
Τι σημαίνει σκέφτομαι με μαθηματικό τρόπο;

Ο αρχικός τρόπος προσέγγισης ενός άγνωστου προβλήματος "είναι" μαθηματικά, γιατί ο λύτης με νοητικές διεργασίες κατασκευάζει και συνδυάζει μαθηματικά αντικείμενα, μέχρι να φτάσει στον στόχο του που είναι η όσο το δυνατό συντομότερη, φυσική και ακριβέστερη προσέγγιση της λύσης.
Η επανάληψη του παραπάνω τρόπου προσέγγισης στην αντιμετώπιση όμοιων προβλημάτων, δηλαδή η μεθοδολογική αντιμετώπιση μιας ομάδας ίδιων προβλημάτων δεν "είναι" μαθηματικά, αλλά μια επαναλαμβανόμενη, πολλές φορές βαρετή, αλγοριθμική διαδικασία. Κάτι αντίστοιχο σε όρους πληροφορικής με αυτόν που "φτιάχνει" ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα (προγραμματιστής) και με αυτόν που απλά "κάνει χρήση" του προγράμματος σε έναν υπολογιστή (χειριστής ηλεκτρονικών υπολογιστών).
Ο τρόπος σκέψης του αρχικού λύτη ενός άγνωστου προβλήματος έχει να δώσει πολλά στη διδακτική διαδικασία, αν ο μαθητής με τη βοήθεια του διδάσκοντα ανιχνεύσει τον δρόμο λύσης και δώσει απαντήσεις στο γιατί ακολουθήθηκε σε κάθε βήμα της μια συγκεκριμένη πορεία και όχι κάποια άλλη. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης της δημιουργικής και κριτικής σκέψης του μαθητή και τον καθιστά ικανό να λύνει προβλήματα για τα οποία δεν έχει, με τις μέχρι εκείνη τη στιγμή γνώσεις του, «πάτημα» που θα τον οδηγήσει προς τη λύση.
Αυτή είναι και η φιλοσοφία της ONLINE εξατομικευμένης διδασκαλίας μαθηματικών, δηλαδή να κάνει τον μαθητή ικανό να εμβαθύνει στον τρόπο των υπαρχόντων μεθοδολογικών πρακτικών και να επεκτείνει ή να προσαρμόζει τρόπους επίλυσης προβλημάτων και σε άλλα πλαίσια εφαρμογής αποκομίζοντας εμπειρία και νέα εργαλεία αντιμετώπισης νέων προβλημάτων.
Τελικά, να διευρύνει τη μαθηματική του σκέψη και σε άλλα πεδία, δηλαδή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, να φτάσει στο σημείο να σκέφτεται με μαθηματικό τρόπο.

Περιεχόμενα

  • Βασικά στοιχεία διδακτικής των μαθηματικών με πρακτική εφαρμογή και κάποιες... γενικές σκέψεις
  • Υποβοηθητική διδασκαλία της διδακτέας ύλης των μαθηματικών για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες... μόνο για εγγεγραμμένους
  • Νέες τεχνολογίες και μαθηματικά, ένα επίκαιρο θέμα που σηκώνει... πολλή συζήτηση
  • Μια γεύση από τα μαθηματικά της εκπαίδευσης με χρώμα... διδακτικής
  • Παρουσίαση ορισμένων μαθηματικών βιβλίων του παρελθόντος και... του μέλλοντος
  • Πληροφορίες και υλικό πάνω στους μαθηματικούς διαγωνισμούς για να μάθετε... τι παίζεται
  • Συμβουλές και θέματα προηγούμενων ετών για τις πανελλήνιες εξετάσεις
  • Χρήσιμοι μαθηματικοί και εκπαιδευτικοί δικτυακοί τόποι... εσωτερικού και εξωτερικού
  • Μαθηματικές σπαζοκεφαλιές ... χωρίς λύση.


Ενδεικτικό υλικό διδακτικής των μαθηματικών
Σκοποί και στόχοι των μαθηματικών


Μαθηματικοί διαγωνισμοί

Θέματα πανελληνίων εξετάσεων
Βιβλία μαθηματικών


Μαθηματικά και νέες τεχνολογίες

Διδακτική μαθηματικών

Λογοτεχνία και μαθηματικά
Μαθηματικά και διαδίκτυο

Παιχνίδι και μαθηματικά

Problem posing


Problem solving


Μαθηματικές σπαζοκεφαλιές

μενού
Επιστροφή στο περιεχόμενο