Μετάβαση στο περιεχόμενο
μετάφραση
μενού
Μαθηματικό λογισμικό

Ενδιαφέροντα μαθηματικά λογισμικά

 • https://www.cinderella.de/tiki-index.php (Cinderella - Αρχίζοντας από απλές τριγωνικές σχέσεις, συνεχίζοντας με τριγωνομετρικά θεωρήματα μέχρι και fractals και ομάδες μετασχηματισμών το Cinderella μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε και να χειριστούμε με δυναμικό τρόπο τις κατασκευές μας. Οπτικοποιούμε τη διαίσθησή μας, διερευνούμε και ανακαλύπτουμε σχέσεις μεταξύ μεγεθών. Μπορούμε να κάνουμε προσομοιώσεις εργαστηριακές, πειράματα με μάζες, ελατήρια, φορτία και πεδία. Υλοποιούμε σενάρια με εύρος πεδίου από την πυρηνική φυσική έως την κλασική μηχανική. Μπορούμε να σχεδιάσουμε πειράματα και χρησιμοποιώντας τον κέρσορα να τα θέσουμε σε εφαρμογή με ένα απλό κλικ. Επίσης, στο περιβάλλον του μπορούν να υλοποιηθούν και μη Ευκλείδειες γεωμετρίες).

 • http://mathandmultimedia.com/tag/car-geometry-software/  (C.a.R - Πρόγραμμα δυναμικής γεωμετρίας. Αυξάνει τη δυνατότητα διατύπωσης εικασιών και διενέργειας ελέγχων μέσω των πολλαπλών αναπαραστάσεων και του δυναμικού χειρισμού των μαθηματικών αντικειμένων που αναπαριστά).

 • https://www.geogebra.org (Geogebra - Αλληλεπιδραστικό πρόγραμμα δυναμικής γεωμετρίας και άλγεβρας μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η διαπραγμάτευση μέχρι και ανοικτών προβλημάτων. Ιδανικό για διερεύνηση και πειραματισμό που οδηγεί στη διατύπωση εικασιών και έλεγχο αυτών, συμπερασμάτων και γενικεύσεων. Η έκδοση 4 του προγράμματος είναι μπροστά από τον ανταγωνισμό και παρέχει τη δυνατότητα διερεύνησης σχεδόν του συνόλου των μαθηματικών προβλημάτων από τη στοιχειώδη μέχρι και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση).
   
 • http://www.cabri.com (Cabri Geometry- Από τα πρώτα πολύ καλά προγράμματα δυναμικής γεωμετρίας. Επίσης, το Cabri 3D αποτελεί σημείο αναφοράς στο είδος του για τη διαπραγμάτευση προβλημάτων τρισδιάστατης γεωμετρίας. Τα προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα υλοποίησης πειραμάτων με δυναμικό χειρισμό για τον προσδιορισμού του τρόπου συμμεταβολής των μεγεθών που υπάρχουν).

 • http://geonext.de (Geonext - Πρόγραμμα δυναμικής γεωμετρίας) Το GEONEXT είναι ένα δυναμικό λογισμικό σε Java και απευθύνεται σε μαθητές και καθηγητές για την διδασκαλία των Μαθηματικών. Βοηθά την αυτόνομη αλλά και συνεργατική προσέγγιση των μαθηματικών εννοιών. Παρέχει εργαλεία για απεικονίσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με ακρίβεια στο χαρτί ή στον πίνακα με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής. Τέλος, είναι σχεδιασμένο ώστε να βοηθά στις γεωμετρικές κατασκευές και να παρέχει δυνατότητα κατασκευής γραφικών συναρτήσεων.

 • http://www.padowan.dk/graph (Graph - Πρόγραμμα για τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων. Καθένας που θέλει να σχεδιάσει γραφήματα συναρτήσεων θα βρεί το πρόγραμμα αυτό χρήσιμο. Επίσης, είναι δυνατό να κάνουμε και μερικούς μαθηματικούς υπολογισμούς πάνω στις συναρτήσεις)

 • http://www.graphmatica.com/index.html?/patch24.html (Graphmatica - Πρόγραμμα για τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων. Το λογισμικό εύκολα σχεδιάζει τη γραφική παράσταση μια συνάρτηση και με copy και paste μπορούμε να την μεταφέρουμε σε ένα άλλο πρόγραμμα, όπως το Word)

 • http://www.mathgv.com (MathGV - Ένα πρόγραμμα ανοικτού κώδικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σχεδιάζει γραφικές παραστάσεις σε ένα σύστημα συντεταγμένων)


 • https://modellus-x.software.informer.com/0.4/ (Modellus - Για Μαθηματικά και Φυσική. Πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός μοντέλου μιας κατάστασης ή ενός φυσικού φαινομένου, όπου αρχικά γίνεται η εμπλοκή σε διαδικασίες μοντελοποίησης που καταλήγουν στην οπτικοποίηση και τελικά μετά από επεξεργασία μέσω γραφικών παραστάσεων, πινάκων και κινούμενου σχεδίου στην υλοποίηση του μοντέλου . Ο πειραματισμός και η μεταβολή με άμεσο χειρισμό των παραμέτρων της κίνησης οδηγεί στη μελέτη του φαινομένου και στην διατύπωση συμπερασμάτων)

 • http://www.dynamicgeometry.com (Sketchpad - Πρόγραμμα δυναμικής γεωμετρίας. Μαζί με το Cabri οι πρωτοπόροι. Ιδανικό για διερευνητική μάθηση και πειραματισμό στη γεωμετρία, αλλά και στην άλγεβρα. Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών αναπταραστάσεων και δυναμικού χειρισμού των μαθηματικών αντικειμένων)

 • http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/index_download.htm (Αβάκιο , Χελωνόκοσμος - Ανήκει στα λογισμικά συμβολικής έκφρασης όπου διατυπώνεται με τη μορφή πολύ απλών εντολών προγραμματισμού η μαθηματική έννοια και γίνεται η αναπαράστασή της σε γραφικό περιβάλλον. Έτσι, σε αυτό το περιβάλλον, με δυναμικό χειρισμό αλλάζονται οι τιμές των μεταβλητών μεγεθών με αποτέλεσμα να προκύπτουν εικασίες, έλεγχοι, συμπεράσματα, γενικεύσεις που αναφέρονται και αφορούν την συγκεκριμένη μαθηματική έννοια)

 • http://www.softmath.com (Algebrator - Ένα λογισμικό άλγεβρας που μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή και τον καθηγητή στη λύση αλγεβρικών προβλημάτων. Μπορεί να λύσει μαθηματικοποιημένα προβλήματα και να παρέχει βήμα - βήμα τη λύση τους μαζί με την εξήγηση)    

 • https://sketchometry.org/en/documentation/index.html ( Sketchometry - Σχεδιάζοντας με το δάχτυλό σε οθόνη smartphone ή tablet, το sketchometry μετατρέπει τα σκίτσα σε γεωμετρικές κατασκευές, που μπορούν να μεταφερθούν και να υποστούν χειρισμό).

Μαθηματικά αpplets

Ενδιαφέρουσες μαθηματικές μικροεφαρμογές υπάρχουν στις παρακάτω συνδέσεις:μενού
Επιστροφή στο περιεχόμενο