Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ρεαλιστικά Μαθηματικά

Τα ρεαλιστικά μαθηματικά είναι μια θεωρία διδασκαλίας και μάθησης, η θεμελίωση της οποίας βασίστηκε στη φιλοσοφική θεώρηση του Freudenthal το 1973 ότι: " τα μαθηματικά είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα, άρα πρέπει να συνδέονται με την πραγματικότητα, να έχουν σχέση με την κοινωνία και να είναι βατά στους μαθητές".

Ιστορία των μαθηματικών και κινούμενα σχέδια

Στο σημερινό σχολείο μεγάλο ρόλο για την επιτυχία της διδασκαλίας των μαθηματικών διαδραματίζει η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Ο παραδοσιακός τρόπος από τη φύση του αποτρέπει τον μαθητή στην εκδήλωση του κατάλληλου ενδιαφέροντος για το μάθημα.
Επιστροφή στο περιεχόμενο