Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μη Ευκλείδειες γεωμετρίες

Από νωρίς το 5ο αίτημα του Ευκλείδη μπήκε στο στόχαστρο των μαθηματικών, αφού πίστευαν ότι δεν μπορεί να μην αποδεικνύεται μια πρόταση για την οποία η αντίστροφή της αποδεικνύεται σχετικά εύκολα. Έτσι, τους έγινε έμμονη η ιδέα ότι θα μπορούσαν να το αποδείξουν. Και όμως παρά τις προσπάθειές τους απέτυχαν.

Ιστορία των μαθηματικών και κινούμενα σχέδια

Στο σημερινό σχολείο μεγάλο ρόλο για την επιτυχία της διδασκαλίας των μαθηματικών διαδραματίζει η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Ο παραδοσιακός τρόπος από τη φύση του αποτρέπει τον μαθητή στην εκδήλωση του κατάλληλου ενδιαφέροντος για το μάθημα.
Επιστροφή στο περιεχόμενο