Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η μετάπλαση ενός γεωμετρικού προβλήματος

Ξεκινάμε από μια βασική εφαρμογή του σχολικού βιβλίου και θα κάνουμε μια προσπάθεια μετάπλασής της σε μια εντελώς διαφορετική άσκηση, αλλά με τον ίδιο βασικό πυρήνα δόμησης, που όμως οι μαθητές μας δεν μπορούν εύκολα να παρατηρήσουν. Αυτό είναι μόνο η αρχή για να βγεί μια ολόκληρη ομάδα προβλημάτων που ξεφεύγουν από το συγκεκριμένο αρχικό πλαίσιο διατύπωσης και μας οδηγούν σε νέα περιβάλλοντα που θα μπορούσαν να δέσουν και άλλες βασικές γεωμετρικές έννοιες ξεφεύγοντας τελικά εντελώς από το αρχικό μας πλαίσιο. Η ομορφιά των μαθηματικών σε όλο της το μεγαλείο μέσα από μια αρχικά σχετικά εύκολη άσκηση.

Ρεαλιστικά Μαθηματικά

Τα ρεαλιστικά μαθηματικά είναι μια θεωρία διδασκαλίας και μάθησης, η θεμελίωση της οποίας βασίστηκε στη φιλοσοφική θεώρηση του Freudenthal το 1973 ότι: " τα μαθηματικά είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα, άρα πρέπει να συνδέονται με την πραγματικότητα, να έχουν σχέση με την κοινωνία και να είναι βατά στους μαθητές".
Επιστροφή στο περιεχόμενο